Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Fundusz Dróg Samorządowych:

Ul. Wąwozowa w m. Półwieś do remontu

Pomimo trwającego okresu urlopowego gmina Spytkowice nie zwalnia tempa i rozpoczyna realizację kolejnej niezwykle ważnej dla Mieszkańców inwestycji. Tym razem mowa o rozbudowie drogi gminnej ul.

Czytaj więcej...


Kolejne Rządowe środki dla gminy Spytkowice!

W ostatnim czasie wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar podpisał z  przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego umowy potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej...


Odbiór końcowy remontu ul. Siennej w Ryczowie

Dobiegł końca remont ul. Siennej w Ryczowie. 14 listopada 2023 roku odbioru robót dokonali, w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru, pełniący funkcję wójta gminy Krzysztof Byrski oraz inspektor Referatu Planowania, Przygotowania...

Czytaj więcej...


Trwają prace przy remoncie drogi na ul. Siennej

Trwają zaawansowane prace przy remoncie drogi na ul. Siennej w Ryczowie. Na chwilę obecną wykonano remonty rozbiórkowe i ziemne, roboty związane z wykonaniem i profilowaniem podbudowy, remont odwodnienia drogi oraz...

Czytaj więcej...


Ponad 233 tys. złotych na remont ul. Siennej w Ryczowie!

29 sierpnia br. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita podpisał z  przedstawicielami ośmiu jednostek samorządu terytorialnego z powiatu wadowickiego umowy potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej...


Dofinansowanie na remont ul. Siennej w Ryczowie

To kolejny dobry dzień dla Gminy Spytkowice. Dzięki pozyskaniu aż 230 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kolejna ulica zostanie poddana przebudowie. Tym razem będzie to ul. Sienna w Ryczowie.

Czytaj więcej...


Drogi gminne na ul. Sadowej w Spytkowicach i ul. Wiejskiej w Ryczowie odebrane!

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, stan dróg na terenie gminy Spytkowice zauważalnie poprawił się, co przekłada się na lepszą jakość transportu i komunikacji.

Czytaj więcej...


Umowy na remont dróg gminnych podpisane

W ostatnim czasie wójt gminy Mariusz Krystian podpisał umowę na wykonanie remontu dróg gminnych 470291K w km od 00+000 do km 00+214 (ul.

Czytaj więcej...


Kolejne Rządowe środki dla Gminy Spytkowice!

6 lutego był kolejnym dobrym dniem dla Gminy Spytkowice. Wójt Gminy Pan Mariusz Krystian uczestniczył w konferencji  prasowej w Krakowie podczas której wojewoda małopolski Łukasz Kmita poinformował, że Prezes Rady...

Czytaj więcej...


Remont mostu na ul. Sosienki zakończony

"Rozbudowa drogi gminnej 470288K w km od 00+015,84 do km 00+082,00 (obiekt mostowy w km 00+057), w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice", to kolejne z większych przedsięwzięć, które można zapisać już...

Czytaj więcej...


1 2 3

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //