Ogłoszenia

Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów - zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe  na zadanie: „Koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp rowów w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice w...

Czytaj więcej...


Konsultacje społeczne dotyczące Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Wadowickiego

Starosta Powiatu Wadowickiego uprzejmie informuje, że od 19 maja trwają konsultacje społeczne dotyczące Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Wadowickiego, którego celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej...


Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

W związku z licznymi zgłoszeniami na terenie Gminy w sprawie wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice” utrzymujący zwierzęta...

Czytaj więcej...Zaproszenie do składania ofert - obsługa bankowa

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

Czytaj więcej...ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW

1. Mieszkanka Sołectwa Ryczów ZŁ zapytała o naprawę ulicy Wiejskiej. Jednak nie w taki sposób jak dotychczas poprzez uzupełnianie dziur.

Czytaj więcej...


ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE

1. Mieszkaniec SŚ zapytał jak wygląda sprawa uregulowania drogi koło P. J.?

Czytaj więcej...


ODPOWIEDZI NA POSTULATY ZGŁOSZONE W TRAKCIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ

1. Mieszkaniec sołectwa DF poprosił o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Mostowej i Zatorskiej, bo obecnie zastosowane rozwiązanie nie spełnia swojej funkcji, a busy oraz samochody ciężarowe nadal się tam...

Czytaj więcej...


Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje

W związku z przedłużeniem terminu na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie Wójt Gminy Spytkowice oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informują, że w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w godzinach od...

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 ... 123

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //