Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Małopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 470307K dla zadania pn.:...

Czytaj więcej...Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

  Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

  Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Czytaj więcej...


Zapytanie ofertowe - porządkowanie, konserwacja i archiwizacja 1850 szt. kopert dowodowych

Procedurę zapytania ofertowego prowadzona jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Czytaj więcej...


Bon energetyczny

Zgodnie z ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U.

Czytaj więcej...


Zawiadomienie - posiedzenie komisji

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 609 z późn. zm.) oraz §46 ust.

Czytaj więcej...
1 2 3 4 5 ... 181

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //