Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.)

Czytaj więcej...


Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Spytkowice

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 46 ust.

Czytaj więcej...


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Czytaj więcej...


Szczepimy się dla Niepodległej

Powiat Wadowicki włącza się w akcję wojewody małopolskiego Łukasza Kmity „Szczepimy się dla Niepodległej”. W czwartek 11 listopada br.

Czytaj więcej...Fotowoltaika dla przedsiębiorców z sektora MŚP - warsztaty on-line

Ekodoradcy dla biznesu MCP zapraszają na bezpłatne warsztaty, które przybliżą małopolskim przedsiębiorcom tematykę fotowoltaiki, a także pomogą przystosować się do nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV.

Czytaj więcej...Ogłoszenie naboru wniosków 10/2021

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpiadziałająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zatorinformuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacjez zakresu:  wspierania różnicowania działalności w ramach...

Czytaj więcej...


Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Mieszkańców podczas spotkania online z Wójtem Gminy

W nawiązaniu do spotkania online Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana z Mieszkańcami Gminy, które odbyło się 8 października 2021 roku, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zgłoszone postulaty, na które nie udzielono...

Czytaj więcej...1 2 3 4 ... 107

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //