Ogłoszenia

Zawiadomienie - posiedzenie komisji

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Czytaj więcej...


Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:

Czytaj więcej...


Informacja wójta gminy Spytkowice

Wójt gminy Spytkowice informuje, że w związku z prowadzonymi przez gminę pracami projektowymi, dotyczącymi opracowania dokumentacji technicznych dla zadań pn.:

Czytaj więcej...


Poszukiwany właściciel psa

Poszukujemy właściciela pieska ze zdjęcia. Zwierzak ostatni raz widziany był w obrębie ul. Jana Pawła II w Ryczowie. Kontakt w powyższej sprawie: Urząd Gminy w Spytkowicach, tel.

Czytaj więcej...Dodatek osłonowy – 2024 rok

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

Czytaj więcej...


1 2 3 4 5 6 ... 172

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //