OgłoszeniaNagrody specjalne w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości oraz życia społecznego

Pełniący funkcję wójta gminy Spytkowice informuje, że Kandydatów do Nagród specjalnych w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości oraz życia społecznego:

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice...

Czytaj więcej...


Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe ma zadanie: „Remont odwodnienia ul. Górki w m. Spytkowice”.

Czytaj więcej...Kampania promocyjna „Rusza LSR”

Stowarzyszenie Dolina Karpia 11 stycznia 2024 roku zawarło z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata...

Czytaj więcej...


Zawiadomienie - LI Sesja Rady Gminy Spytkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.

Czytaj więcej...


Zawiadomienie - posiedzenie komisji

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Czytaj więcej...1 ... 5 6 7 8 9 ... 176

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //