Punkty wydawania preparatów jodowych

profilaktyka jodowa

 

Zgodnie z przyjętymi w ostatnim czasie rozwiązaniami oraz podjętymi decyzjami, mając na uwadze sytuację w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego, na dyspozycję Wojewody Małopolskiego, przedstawiamy poniżej lokalizację punktów wydawania preparatów jodowych na terenie Gminy Spytkowice.

W razie skażenia radiacyjnego, Mieszkańcy zostaną o tym fakcie w należyty sposób poinformowani. Dopiero wtedy trzeba będzie zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji w gminie.

Jednocześnie podkreślamy, że na obecną chwilę zagrożenie radiacyjne nie występuje oraz jest mało prawdopodobne, a podjęte działania mają charakter prewencyjny.

 

Nr punktu

 

Lokalizacja (miejscowość) i przeznaczenie

 

Nazwa jednostki organizacyjnej tworzącej Punkt Wydawania Preparatów Jodowych

 

1

 

SOŁECTWO BACHOWICE

Ogólnodostępny

 

Ochotnicza Straż Pożarna
w Bachowicach

ul. Ks. Gołby 33

34-116 Bachowice

 

2

 

SOŁECTWO MIEJSCE

Ogólnodostępny

 

Ochotnicza Straż Pożarna
w Miejscu

ul. Floriana 62
34-116 Spytkowice

 

3

 

SOŁECTWO PÓŁWIEŚ

Ogólnodostępny

 

Ochotnicza Straż Pożarna
w Półwsi

ul. Świętego Floriana 28
34-115 Ryczów

 

4

 

SOŁECTWO RYCZÓW

Ogólnodostępny

 

Ochotnicza Straż Pożarna
w Ryczowie

ul. Szkolna 7
34-115 Ryczów

 

5

 

SOŁECTWO SPYTKOWICE

Ogólnodostępny

 

Ochotnicza Straż Pożarna
w Spytkowicach

ul. Zamkowa 14
34-116 Spytkowice

 

6

 

SOŁECTWO SPYTKOWICE (PRZEWÓZ)

SOŁECTWO LIPOWA

Ogólnodostępny

 

Ochotnicza Straż Pożarna
w Spytkowicach

-

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Spytkowicach

ul. Wiślana 53
34-116 Spytkowice

 

Ulotka informacyjna - jodek potasu

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //