Konsultacje w sprawie: nadania Statutów Sołectw Gminy Spytkowice

herb

Na podstawie Uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Spytkowice w zakresie projektów Statutów Sołectw 

Wójt Gminy Spytkowice

o g ł a s z a

konsultacje z Mieszkańcami Gminy
 projektu uchwały w sprawie:

nadania Statutów Sołectw Gminy  Spytkowice

stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

który jest dostępny:

- na tablicach ogłoszeń w Sołectwie,

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice,  ul. Zamkowa 12:

- tablica przed wejściem do budynku,

- tablica wewnątrz budynku ( parter),

- na stronie internetowej Gminy,

- u Sołtysa wsi.

Zachęcam wszystkich Mieszkańców do analizy projektu  i proszę  o wnoszenie opinii i uwag na piśmie poprzez Dziennik Podawczy Urzędu Gminy  w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać oraz ewentualne uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Spytkowice - Referat Ogólno - Organizacyjny  pok. nr 20,  II piętro tel. 33/8791- 820 wew. 38

Załącznik: Projekt statutów

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //