Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 2 do 23 lutego 2023 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

obręb Spytkowice:

  1. 1.      dz. Nr 4050/38 o pow. 0,1174 ha za cenę 82 000,00 zł /brutto/
  2. 2.      dz. Nr 4050/60 o pow. 0,0988 ha za cenę 70 000,00 zł /brutto/

Działki posiadają dostęp do dróg publicznych gminnych - ulica Klonowa i ulica Lipowa.

            W/w działki są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00009624/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

  1. 1.      dz. Nr 4883/97   o pow. 0,1005 ha za cenę 71 200,00 zł /brutto/
  2. 2.      dz. Nr 4883/99   o pow. 0,0951 ha za cenę 67 650,00 zł /brutto/
  3. 3.      dz. Nr 4883/103 o pow. 0,0952 ha za cenę 67 700,00 zł /brutto/
  4. 4.      dz. Nr 4883/105 o pow. 0,0903 ha za cenę 64 550,00 zł /brutto/
  5. 5.      dz. Nr 4883/106 o pow. 0,1001 ha za cenę 70 880,00 zł /brutto/
  6. 6.      dz. Nr 4883/116 o pow. 0,0894 ha za cenę 63 950,00 zł /brutto/

Działki posiadają dostęp do dróg publicznych gminnych - ulica Nad Kanałem i ulica Polna.

W/w działki są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00079867/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice działka o numerze ewidencyjnym: 4883/116 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej i KDx - tereny tras komunikacyjnych – ciągi pieszo - jezdne. Pozostałe działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej.

obręb Ryczów

1.dz. Nr 844/31 o pow. 0,0729 ha za cenę 50 500,00 zł /brutto/

W/w działka jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ulica Sienna.

 

2.dz. Nr 185/8 o pow. 0,1114 ha za cenę    78 500,00 zł /brutto/

W/w działka jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00048670/5 w Wydziale
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami i KDX – ciągi pieszo – jezdne.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ulica Zielona.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 16 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy urzędu.

 

Załącznik: MAPY

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //