Przewozy użyteczności publicznej na terenie powiatu wadowickiego

imagesautobus

Informujemy, iż od dnia 6 lutego 2023 r. Starostwo Powiatowe w Wadowicach uruchamia kolejne linie użyteczności publicznej na trasach:
1) Wadowice – Zygodowice – Spytkowice;
2) Wadowice – Bachowice – Miejsce.

W przypadku obu tras dzienna liczba kursów realizowanych:
a) w dni powszednie od poniedziałku do piątku wynosi: 10
b) w soboty wynosi: 4
c) w niedziele i święta wynosi: 2

Szczegóły dotyczące godzin odjazdów z poszczególnych przystanków można znaleźć w rozkładach jazdy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wadowicach.
https://bip.malopolska.pl/spwadowice,m,418808,rozklady-jazdy-uzytecznosc-publiczna.html

a także na naszej stronie internetowej w zakładce KOMUNIKACJA PUBLICZNA.

W najbliższym czasie rozkłady jazdy pojawią się również na przystankach komunikacyjnych.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //