Upadek to nie przypadek

Bez nazwy

Dane statystyczne zgłoszonych w Placówce Terenowej KRUS w Wadowicach   wypadków przy pracy rolniczej (dane za 3 kwartały 2023 r.) wskazują, że 62,5% zgłoszonych zdarzeń znajduje się grupie „upadki osób”, z czego aż 37,5% to upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych. Pozostałe to upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych oraz z wysokości (drabin, schodów itp.) a także w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych.

Najczęściej do upadków dochodziło podczas przemieszczania bez obciążenia (do i z miejsca), ale odnotowano również wypadki podczas prac porządkowych w obejściu gospodarstwa oraz podczas prac ręcznych w gospodarstwach rolnych z użyciem narzędzi prostych.

Ze względu na wysoki udział tego rodzaju zdarzeń wypadkowych w całej grupie wypadków należy zwrócić szczególną uwagę na przyczyny tych zdarzeń, a do najważniejszych należą:

- używanie nieodpowiedniego obuwia,

- zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych,

- bałagan w obejściu i w pomieszczeniach gospodarczych,

- zbyt wysokie i nieoznakowane progi,

- brak odpowiednich przejść i obejść,

- pośpiech podczas pracy,

- niezabezpieczone i nieprawidłowo skonstruowane drabiny,

- nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,

- przystępowanie do pracy po spożyciu alkoholu.

Rolniku, aby zmniejszyć ryzyko upadków:

- Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej, oczyść obuwie po zakończeniu pracy.

- Utwardź i wyrównaj podwórze gospodarstwa, zadbaj o odprowadzanie wód opadowych, posypuj zimą nawierzchnię piaskiem, popiołem itp. utrzymuj ład i porządek w obejściu.

- Korzystaj z drabinek montowanych przy maszynach, przyczepach. Pamiętaj o wchodzeniu i schodzeniu z maszyn i urządzeń rolniczych twarzą do szczebli. Dbaj o czystość schodów i drabinek.

- Dbaj o stan zdrowia, przystępuj do pracy wypoczęty i stosuj przerwy na odpoczynek.

- Schody i drabiny utrzymuj   w czystości, wyposaż schody i otwory zrzutowe w poręcze i balustrady. Progi i nierówności oznacz tak, by były widoczne.

Statystyki PT KRUS w Wadowicach wskazują również, że duże gospodarstwa rolne są bezpieczniejsze niż te mniejsze. Oznacza to, że świadomość z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród rolników rośnie, gospodarstwa są wyposażone w lepszy sprzęt a to wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy. Gorszy stan bezpieczeństwa obserwuje się w gospodarstwach małych, nie mających możliwości  poprawy ich infrastruktury. Ponad 62% wypadków wystąpiło w gospodarstwach rolnych, których powierzchnia nie przekracza 5 ha.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej KRUS (www.gov.pl/krus) oraz zakładki Prewencja.

Krystyna Zielińska

Główny specjalista

Placówki Terenowej KRUS w Wadowicach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //