Zimowe utrzymanie dróg 2023/2024

SetWidth400 snowplow 1168280

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Spytkowice, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice odpowiedzialni są:

1. Za utrzymanie drogi krajowej nr 44

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy tel. 33 873 78 21 oraz 33 873 77 37, fax. 33 873 73 28

Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:

Przedsiębiorstwo  Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG -BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3, tel. 33 879 15 52, tel/fax. 33 879 15 09

2. Za utrzymanie dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych tel. 33 873 42 24

Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:

Firma Usługowa „BROWAB” Jan Kufel, 34-116 Spytkowice, ul. Kanada 2, tel. 795 704 704

3. Za utrzymanie dróg gminnych

Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Wykonawcą robót jest:

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Spytkowicach, 34-116 Spytkowice  ul. Zamkowa 57, tel. 33 879 16 95, 601 537 304

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ppkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //