Konkurs dla dzieci na rymowankę!

SetWidth400 logo krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”, pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej.

Tematem konkursu jest popularyzowanie zasad bezpiecznej pracy oraz zaleceń prewencyjnych stanowiących treść projektu "Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś". Działanie służy popularyzowaniu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, promowaniu prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Konkurs kierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych przy wykorzystaniu treści i przekazu kampanii prewencyjnych KRUS:

1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
2. „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz";
3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, 
odbywających się w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. 

Przy tworzeniu konkursowych rymowanek dzieci powinny pamiętać o wykorzystaniu przynajmniej sześciu słów, spośród: zdrowie, życie, projekt, wieś, rolnik, wypadek, choroba, profilaktyka, przyczyna, maszyna, bezpieczeństwo, rodzina (użyte w dowolnej liczbie
i odmianie).

Pracę konkursową podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną
do 22.03.2024 r. na adres Placówki Terenowej w Wadowicach.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Osoba do kontaktu: Krystyna Zielińska 33 875-04-15

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

plakat konkurs rymowanki page 0001

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //