Wiosenne sprzątanie gminy Spytkowice

SetWidth400 czysta gmina

Zapraszamy na wiosenne sprzątanie gminy Spytkowice, które odbędzie się 12 kwietnia br.

Założeniem akcji jest uporządkowanie terenu gminy i dbanie o jej czystość.

Cele akcji:

- ogólnogminna akcja sprzątania i likwidacji dzikich wysypisk,

- edukacja mieszkańców w zakresie utrzymania porządku w swoim otoczeniu,

- promowanie selektywnej segregacji odpadów,

- dbanie o czystość w gminie przez najmłodszych.

Piątek 12 kwietnia br., godz. 16:30-19:00

- Spytkowice (Urząd Gminy),

- Ryczów (Wiejski Dom Kultury),

- Bachowice (Dom Strażaka),

- Miejsce (Wiejski Dom Kultury),

- Półwieś (Dom Strażaka),

- Lipowa (Wiejski Dom Kultury).

Koordynatorem akcji jest Pan Andrzej Kozioł - kontakt przez sekretariat Urzędu Gminy.

[g=wiosenne-sprzatanie-gminy-2024]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //