,,PROGRAM MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA 2024”

herb

Pełniący funkcję Wójta Gminy Spytkowice - dr inż. Marek Gajowy zwraca się do Mieszkańców z prośbą o złożenie wstępnej deklaracji wskazującej chęć udziału w programie dofinansowania zakupu, dostawy i montażu zbiorników do magazynowania wód deszczowych i roztopowych (szczelne zbiorniki retencyjne naziemne o pojemności od 500 do 1000 l.).

Deklarację należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Spytkowicach (ul. Zamkowa 12, parter) lub przesłać e-mailem na adres: gmina@spytkowice.net.pl w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

Składana deklaracja ma charakter informacyjny. Ewentualna realizacja zadania jest uzależniona od poziomu zainteresowania Mieszkańców oraz otrzymania środków finansowych z zewnętrznego źródła na przeprowadzenie działania.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod adresem:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/malopolska-deszczowka-2024

Załącznik:

WSTĘPNA DEKLARACJA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //