"Biała Ślizgawka - zimowo na sportowo" - ostatnie dni głosowania!

9469642721 sliderrrr

Drodzy Mieszkańcy!

Czas na głosowanie w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego dobiega końca (14 czerwca)! Potrzebujemy Waszej mobilizacji i zaangażowania, aby powtórzyć sukces z ubiegłorocznych inicjatyw, które przyczyniły się do powstania w sezonach zimowych mobilnego lodowiska, działającego na obiektach LKS z terenu naszej gminy.

Czasu jest niewiele, a cel jeszcze daleki! Wykorzystajmy szansę i pokażmy po raz kolejny, że razem możemy więcej. Zagłosujmy wszyscy na projekt "Biała Ślizgawka - zimowo na sportowo".

Głosować można za pośrednictwem papierowej karty do głosowania, która znajduje się w poniższym załączniku, a także jest dostępna w Urzędzie Gminy w Spytkowicach oraz jednostkach organizacyjnych.

Aby prawidłowo zagłosować należy:

- podać numer pesel,

- wpisać imię i nazwisko,

- zaznaczyć odpowiedni powiat zamieszkania,

- podpisać powyższe oświadczenie.

Głos można również oddać za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania: https://tiny.pl/w3mkt

KARTA DO GŁOSOWANIA

Szczegóły projektu znajdują się na plakacie.

Każdy głos ma ogromne znaczenie!

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //