Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze - zaproszenie

SetWidth400 znak zosppp

Wójt Gminy Spytkowice

oraz

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Spytkowicach

z a p r a s z a j ą

M i e s z k a ń c ó w  G m i n y

na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze,

które odbędą się w dniu 15 czerwca (sobota) br. od godz. 15.00

na obiekcie sportowym LKS „ASTRA” w Spytkowicach

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Spytkowicach

dh mgr Mariusz Krystian
Wójt Gminy Spytkowice


mgr Krzysztof Byrski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //