Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

herb

O G Ł O S Z E N I E

w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku w zakresie:

1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

NAZWA ORGANIZACJI

KWOTA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 2.500 zł

MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY

34 – 115 RYCZÓW, ŁĄCZANY UL. FLISAKÓW 16

2.000 zł

KLUB SZTUK WALKI CHIKARA

34-105 WYSOKA 58

2.000 zł

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SPYTKOWICACH
34 – 116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 14

 1.500 zł

 

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

NAZWA ORGANIZACJI

PUNKTACJA

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12

8.000 zł

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI 
 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.

4.000 zł

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI   NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH
34 – 100 WADOWICE OS.  XX-LECIA 1.

3.000 zł

CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ           
30-656 Kraków, ul. M. Ossowskiego 5.

3.000 zł

STOWARZYSZENIE ,,GŁOSY MIŁOSIERDZIA”

ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

3.000 zł

KLUB TENISA STOŁOWEGO "VICTORIA" SPYTKOWICE
34-116 SPYTKOWICE, UL.  WADOWICKA 106

2.000 zł

WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA"                     34-100 WADOWICE, UL. LWOWSKA 7

 

2.000 zł

STOWARZYSZENIE KLUBU MOTOCYKLOWEGO GREY WOLVES, 34-123 CHOCZNIA, UL. ZAWALE 36

2.000 zł

LIGA OBRONY KRAJU, Warszawa, ul. Chocimska 14,BIURO MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK
w KRAKOWIE, 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2,

KLUB STRZELECKI LIGI OBRONY KRAJU "BASTION"Kęty

2.000 zł

STOWARZYSZENIE SZKOLNY KLUB SPORTU                                 I TURYSTYKI "GLOSATOR" -ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków

1.000 zł

 

3. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 NAZWA ORGANIZACJI

 PUNKTACJA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 6.000 zł

 

 

Spytkowice, dnia 27.03.2019 r.

 

 

                                                                                                               WÓJT GMINY

                                                                                                          (-) mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //