Ogłoszenie w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2018 roku

herb

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2018 roku w zakresie:

1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

 NAZWA ORGANIZACJI

 KWOTA

 MIĘDZYSZKOLNY KLUB KAJAKOWY

34 – 115 RYCZÓW, ŁĄCZANY UL. FLISAKÓW 16

 

2.850 ZŁ

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BACHOWICACH

34 – 116 SPYTKOWICE, BACHOWICE UL. KS. GOŁBY 33

 

2.575 ZŁ

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 2.575 ZŁ

2. „ Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”:

 NAZWA ORGANIZACJI

 KWOTA

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM"

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12

 6.000 ZŁ

KLUB TENISA STOŁOWEGO "VICTORIA" SPYTKOWICE
34-116 SPYTKOWICE, UL.  WADOWICKA 106

 4.000 ZŁ

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ 
 34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12.

3.000 ZŁ

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI   NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DAĆ SZANSĘ” W WADOWICACH
34 – 100 WADOWICE OS.  XX-LECIA 1.

 3.000 ZŁ

CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ           
30-656 Kraków, ul. M. Ossowskiego 5.

3.000 ZŁ

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI 
 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.

 3.000 ZŁ

WADOWICKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUB ABSTYNENTÓW "VICTORIA"                     

34-100 WADOWICE, UL. LWOWSKA 7

 2.000 ZŁ

STOWARZYSZENIE KLUBU MOTOCYKLOWEGO GREY WOLVES,

34-123 CHOCZNIA, UL. ZAWALE 36

2.000 ZŁ

3. „Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

 NAZWA ORGANZIACJI

 KWOTA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RYCZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ       

34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7

 6.000 ZŁ

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //