Ekodoradca w gminie Spytkowice

Ekodoradca

Gmina Spytkowice w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 1 marca 2021 roku utworzyła stanowisko Ekodoradcy. Ekodoradcą, który udziela nieodpłatnych porad w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, jest Natalia Krzystek.

Siedzibą Ekodoradcy jest:

Urząd Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice

Przyjmuje w pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-17:00,
piątek: 7:30-14:00

Kontakt:
tel.: 33 879 18 76 wew. 37

 

Do zadań Ekodoradcy należy w szczególności:

1)      Udzielanie informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe, instalację odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynku lub jego części.

2)      Podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wymiany pieców i termomodernizacji budynków.

3)      Wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //