Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 23 września do 13 października 2021 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

obręb Spytkowice:

1.    dz. Nr 4050/37 o pow. 0,1174 ha za cenę 70 890,00 zł /brutto/

2.    dz. Nr 4050/38 o pow. 0,1174 ha za cenę 70 890,00 zł /brutto/

3.    dz. Nr 4050/39 o pow. 0,0986 ha za cenę 59 540,00 zł /brutto/

4.    dz. Nr 4050/40 o pow. 0,0941 ha za cenę 56 820,00 zł /brutto/

5.    dz. Nr 4050/41 o pow. 0,1015 ha za cenę 61 290,00 zł /brutto/

6.    dz. Nr 4050/42 o pow. 0,1002 ha za cenę 60 510,00 zł /brutto/

7.    dz. Nr 4050/43 o pow. 0,0990 ha za cenę 59 780,00 zł /brutto/

8.    dz. Nr 4050/44 o pow. 0,1003 ha za cenę 60 570,00 zł /brutto/

9.    dz. Nr 4050/45 o pow. 0,0986 ha za cenę 59 540,00 zł /brutto/

10.  dz. Nr 4050/46 o pow. 0,1016 ha za cenę 61 350,00 zł /brutto/

11.  dz. Nr 4050/47 o pow. 0,1067 ha za cenę 64 450,00 zł /brutto/

12.  dz. Nr 4050/48 o pow. 0,1067 ha za cenę 64 430,00 zł /brutto/

13.  dz. Nr 4050/49 o pow. 0,1055 ha za cenę 63 710,00 zł /brutto/

14.  dz. Nr 4050/50 o pow. 0,1055 ha za cenę 63 710,00 zł /brutto/

15.  dz. Nr 4050/51 o pow. 0,1051 ha za cenę 63 470,00 zł /brutto/

16.  dz. Nr 4050/52 o pow. 0,1073 ha za cenę 64 790,00 zł /brutto/

17.  dz. Nr 4050/53 o pow. 0,0956 ha za cenę 57 730,00 zł /brutto/

18.  dz. Nr 4050/54 o pow. 0,0924 ha za cenę 55 800,00 zł /brutto/

19.  dz. Nr 4050/55 o pow. 0,0983 ha za cenę 59 360,00 zł /brutto/

20.  dz. Nr 4050/56 o pow. 0,0999 ha za cenę 60 330,00 zł /brutto/

21.  dz. Nr 4050/57 o pow. 0,0946 ha za cenę 57 120,00 zł /brutto/

22.  dz. Nr 4050/58 o pow. 0,0984 ha za cenę 59 420,00 zł /brutto/

23.  dz. Nr 4050/59 o pow. 0,0955 ha za cenę 57 670,00 zł /brutto/

24.  dz. Nr 4050/60 o pow. 0,0988 ha za cenę 59 660,00 zł /brutto/

25.  dz. Nr 4050/61 o pow. 0,1030 ha za cenę 62 200,00 zł /brutto/

26.  dz. Nr 4050/62 o pow. 0,1050 ha za cenę 63 410,00 zł /brutto/

27.  dz. Nr 4050/63 o pow. 0,1050 ha za cenę 63 410,00 zł /brutto/

28.  dz. Nr 4050/64 o pow. 0,1085 ha za cenę 65 520,00 zł /brutto/

29.  dz. Nr 4050/65 o pow. 0,1085 ha za cenę 65 520,00 zł /brutto/

30.  dz. Nr 4050/66 o pow. 0,1072 ha za cenę 64 730,00 zł /brutto/

31.  dz. Nr 4050/67 o pow. 0,1072 ha za cenę 64 730,00 zł /brutto/

 

 w/w działki posiadają dostęp do dróg publicznych gminnych - ul. Klonowa i ul.Lipowa.

            Wszystkie w/w działki są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00009624/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

obręb Lipowa:

  1. nieruchomość gruntowa składająca się działek o nr ewid. 3103, 3104 i 3105 o pow. 0,0977 ha za cenę 26 690,00 zł /brutto/

 w/w nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej,

Działki wchodzące w skład w/w są opisane w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00009624/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 3 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Mapa Przewóz(pdf, 894.67KB)

Mapa Lipowa(pdf, 509.37KB)

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //