KRUS: Ogólnopolski Konkurs Testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

krus

Wadowicki KRUS zachęca do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku jubileuszu 30 – lecia KRUS II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym– „Rola Rolnika, by upadku unikał”, który będzie przebiegał w formule on-line.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu zapobiegania wypadkom w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prewencją zdarzeń najczęściej zgłaszanych do Kasy – upadków osób w gospodarstwie rolnym. Konkurs trwa do 20 listopada 2021 r. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. 100 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe. Zasady uczestnictwa w tym działaniu określa regulamin dostępny na stronie internetowej Kasy.

 

Plakat konkurs testowy krus

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //