AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

logo2

Fundacja Onkologiczna RAKIETY zaprasza do udziału w projekcie Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami"
W ramach projektu oferowane jest bezpłatnie następujące wsparcie:
✅Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne;
✅ Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
✅Kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium;
✅3-miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym;
✅ Pośrednictwo pracy;
✅ Usługi asystenta w trakcie stażu.
Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc.
Tel: 577 858 333 lub 22 299 29 28
znajdz prace

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //