Aktualności

oze

Informacja dla mieszkańców uczestniczących w projekcie OZE

Gmina Spytkowice uczestniczy w „Partnerskim projekcie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.

W dniu 8 maja br. podpisano z firmą Sanito Sp z o.o w Warszawie umowy na

- dostawę i montaż 18 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Spytkowice na kwotę  298 539,00 zł brutto,

- dostawę i montaż 4 szt. instalacji z pomp ciepła powietrznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi do montażu elementami na terenie Gminy Spytkowice na kwotę 68 104,800 zł brutto

- dostawę i montaż 1 szt. kotłów opalanych pelletem wraz z niezbędnymi do montażu elementami (zestaw) oraz montaż z podłączeniem do istniejącej instacji grzewczej oraz rozruch na terenie Gminy Spytkowice na kwotę 68 104,800 zł brutto

Z kolei w dniu 30 kwietnia 2020 r podpisano umowę z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Kudrowicach na dostawę i montaż 5 szt. instalacji solarnych wraz z niezbędnymi do montażu elementami na terenie Gminy Spytkowice. Umowa ta opiewa na kwotę 47 828,88 zł.

Wszystkie w/w urządzenia będą zamontowane w domach mieszkańców uczestniczących w projekcie. Gmina sukcesywnie dostarcza mieszkańcom uczestniczącym w projekcie informacje o wpłatach wkładu własnego mieszkańców. Nadmieniamy, że wpłata wkładu własnego przez mieszkańca jest warunkiem zlecenia montażu w danej nieruchomości.

Zgodnie z otrzymanymi harmonogramami montaż mikro -instalacji fotowoltaicznych oraz pieca opalanego pelletem odbywać się będzie w Gminie Spytkowice od miesiąca 29.05.2020 r. do 10.12.2020 r.  

Kolektory słoneczne montowane będą zgodnie z harmonogramem w czwartym kwartale br.(październik do grudzień) a pompy ciepła od 01.09.2020 r. do 10.12.2020 r.  Nadmieniamy, że harmonogramy mogą ulegać modyfikacjom, ponieważ prace uzależnione są od warunków pogodowych oraz panującej sytuacji epidemicznej.  

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

EFRR

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //