Gościsz u siebie obywateli Ukrainy? Zgłoś ten fakt do Urzędu Gminy

solidarni z ukraina

Wójt Gminy Spytkowice serdecznie prosi właścicieli prywatnych nieruchomości, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy o bieżące przekazywanie do Urzędu Gminy w Spytkowicach informacji w zakresie ilości oraz miejsca pobytu przyjętych osób. Informacje należy podać telefonicznie pod nr 33-8791-715 lub na adres email: kierownik@gopsspytkowice.pl.

Powyższe informację są potrzebne w celu skoordynowania czynności pomocowych w przypadku przedłużających się działań wojennych na Ukrainie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //