Prośba o informację dot. przyjęcia uchodźców

274365660 969624647007436 6203285865761215299 n

Mieszkańcy Gminy Spytkowice!
Jeśli macie możliwość i chcielibyście przyjąć pod swój dach uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy prosimy o kontakt z:
  • Urzędem Gminy (tel. 33 8791 820, 33 8791-876) lub
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 33 8791 715).
To ważne ponieważ aktualnie prowadzimy rozeznanie, jaką ilość uchodźców możemy przyjąć na swoim terenie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //