Zapraszamy na „Noc spisową”!

NOC SPISOWA 1

Jeszcze się nie spisałeś w Spisie Powszechnym? W najbliższą sobotę będziesz miał na to naprawdę dużo czasu. Zapraszamy na „Noc spisową”!

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia spisu oraz w celu zapewnienia wysokiej kompletności Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o zorganizowaniu na terenie całego kraju akcji "Noc Spisowa".


"Noc Spisowa" w gminie Spytkowice odbędzie się 25 września w godz. 10:00-20:00 w świetlicy wiejskiej przy WDK w Bachowicach. Dyżurujący Rachmistrzowie Spisowi będą do dyspozycji Mieszkańców, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku spisowego.

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników- konieczne będzie posiadanie ich numeru PESEL.

Pamiętajmy, że spis jest obowiązkowy, a czas na jego wykonanie upływa 30 września 2021 r.

 

NOC SPISOWA 3

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //