Gminne Biuro Spisowe informuje

PSR2020 grafika

Gminne Biuro Spisowe (GBS) informuję, iż od 1 września br. w Urzędzie Gminy Spytkowice zostanie bezpłatnie udostępnione stanowisko komputerowe do dokonania samospisu internetowego.

 Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są o wcześniejszy kontakt z GBS pod numerem telefonu 33 8791820 w.58 lub 30.

Stanowisko komputerowe dostępne będzie w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego od 1 września do 30 listopada 2020.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //