Stop Smog - podpisanie porozumienia

herb

Logotypy Stop Smog

 

W dniu 14 października 2021 roku Gmina Spytkowice zawarła Porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ws. realizacji programu Stop Smog.

 

Zakres porozumienia: Wymiana/likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w 20 budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Spytkowice.

Nazwa porozumienia:  Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach: "Porozumienia nr 2/2021/Spytkowice na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Nazwa beneficjenta: Gmina Spytkowice

Okres realizacji Porozumienia: od 14.10.2021 r. do 13.10.2024 r.

Poziom dofinansowania: 70%

Kwota dofinansowania: 667 800,00 zł

Całkowita wartość Porozumienia: 954 000,00 zł

 

Więcej informacji o programie

[g=Podpisanie-umowy-NFOS-2021]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //