Kompleksowa renowacja kapliczek zakończona

herb

     Poland Slovakia PL 01+FUND RGB       

            Euroregion logo

 

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, obszar gminy Spytkowice jest niezwykle bogaty w kapliczki i krzyże przydrożne, będące jednymi z najpiękniejszych przykładów kultury materialnej naszego regionu. Na przełomie roku, za kwotę blisko 200 tysięcy złotych, wyremontowaliśmy kolejne skarby naszej lokalnej architektury.

W ramach realizacji zadania pn. "Kompleksowa renowacja kapliczek sakralnych na terenie Gminy Spytkowice" została przeprowadzona kompleksowa renowacja pięciu zabytkowych kapliczek znajdujących się na terenie gminy Spytkowice, które zyskały zupełnie nowe oblicze. Dzięki podjętym działaniom została powstrzymana ich dalsza degradacja i niszczenie oraz przywrócono im utraconą wartość dla dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu odrestaurowano następujące obiekty:

  • Kapliczka Matki Bożej Kalwaryjskiej w Ryczowie - trzykondygnacyjna słupowa figura z piaskowca, pośrodku której umieszczone są kamienne płaskorzeźby, a na szczycie króluje figurka Matki Bożej bez Dzieciątka,
  • Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej w Spytkowicach - kapliczka przedstawia Maryję, która stoi na kuli ziemskiej i depcze węża. Na wysokim postumencie widnieje inskrypcja o treści: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko – 1902 – X.N.Z.”,
  • Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem w Bachowicach - sześciometrowa kapliczka, składająca się z czterech części, na której wyryto płaskorzeźby: św. Anny, św. Wojciecha i św. Rozalii, a w najwyższej części wyobrażenia: św. Franciszka, Serca Pana Jezusa i św. Józefa. Na szczycie, pod baldachimem zakończonym krzyżem, króluje Matka Boża z Dzieciątkiem,
  • Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem w Ryczowie - murowana kapliczka mająca formę słupową. We wnęce umieszczono starą, drewnianą płaskorzeźbę przedstawiającą Matkę Bożą z Dzieciątkiem,
  • Kapliczka słupowa z krzyżem w Spytkowicach - metalowy krzyż umieszczony na kamiennym, około czterometrowym cokole. Upamiętnia tragiczną śmierć wikariusza parafii z okresu II wojny światowej księdza Franciszka Paciorka.

Przeprowadzone prace konserwatorskie polegały m.in. na demontażu poszczególnych części kapliczek oraz usunięciu z obiektów zanieczyszczeń wtórnych. Następnie oczyszczono kamień, a ubytki uzupełniono. Następnym etapem było uzupełnienie rzeźb i detali architektonicznych na podstawie zachowanych form oraz scalenie kolorystyczne. Na zakończenie kapliczki zostały pokryte odpowiednimi środkami zabezpieczającymi oraz ponownie zamontowane. Wszelkie prace wykonała firma Katanga Pana Wiktora Kwapisiewicza z Suchedniowa.

Wszystkie odrestaurowane kapliczki oznakowane zostały tablicami informującymi o dofinansowaniu zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Renowacja kapliczek została zrealizowana w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności obszaru pogranicza” na podstawie porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem "Region Beskidy".

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //