Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

herb

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 12 czerwca 2020 roku upływa termin na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów wyborczych mają również wyborcy, mogący samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury.

Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu.

W piątek, 12 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, w godz. 7.30-14.00 pełniony będzie dyżur zapewniający przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych utworzonych w Gminie Spytkowice.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie – 33 879 18 20; 33 879 18 76 lub w korespondencji e-mail: sekretarz@spytkowice.net.pl , gmina@spytkowice.net.pl

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //