Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczyc

herb

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Spytkowice przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo: Bachowice

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach,
ul. Księdza Gołby 1, 34-116 Spytkowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

niepelnosprawni 

2

Sołectwo: Ryczów

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie,
ul. Szkolna 18, 34-115 Ryczów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

niepelnosprawni 

3

Sołectwo: Miejsce

 

Wiejski Dom Kultury w Miejscu,
ul. Piotra i Pawła 9, 34-116 Spytkowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 niepelnosprawni

4

Sołectwo: Lipowa Sołectwo: Spytkowice ulice: Brzestowa, Gwarna, Jeziorna, Kasztelańska, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Lipowa, Morzycka, Nad Kanałem, Nowa, Podwale, Polna, Sadowa, Spokojna, Wiślana, Zacisze, Zielona

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach,
ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice

5

Sołectwo: Spytkowice ulice: Aleja Kasztanowa, Bożego Ciała, Bursztynowa, Czarnowiejska, Dworska, Górki, Jana Pawła II, Kanada, Konwaliowa, Krakowska, Kwiatowa, Leszczynowa, Łany, Myto, Nadrzeczna, Na Stawach, Pagory, Pogodna, Potockich, Rynek, Słoneczna, Sosienki, Spadzista, Starowiejska, Starowiślna, Szafirowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szyszkowskiego, Św. Bartłomieja, Św. Jana, Św. Katarzyny, Torowa, Wadowicka, Wróblówki, Wzory, Zamkowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach,
ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 niepelnosprawni

6

Półwieś

Dom Strażaka w Półwsi,
ul. Świętego Floriana 28, 34-115 Ryczów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 niepelnosprawni

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Spytkowice najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Spytkowice

 /-/ Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //