Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

herb

POSTANOWIENIE NR 59/2020

Komisarza Wyborczego w Krakowie III

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz.684 i 1504 oraz 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. poz.979) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu chrzanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 -383 do postanowienia

§ 2

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III oraz w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibach Komisji.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //