ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

herb

KOMUNIKAT
ws. przyjmowania wniosków kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z przyjętymi przez Urząd Gminy Spytkowice działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych oraz Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 r., informujemy, że :

Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników) oraz osoby zainteresowane złożeniem wniosku indywidualnego kandydata
do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Spytkowice mogą składać zgłoszenia:

-      drogą elektroniczną na adres: gmina@spytkowice.net.pl (skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

-      drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12; 34-116 Spytkowice z dopiskiem "Zgłoszenie do OKW".

-      bezpośrednio, w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Zgłoszenie do OKW"  do urny – skrzynki podawczej, wystawionej przed budynkiem urzędu na ul. Zamkowej nr 12 w Spytkowicach w godzinach pracy urzędu.   

Wnioski można składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Spytkowice).

Numery telefonów do pracowników Urzędu w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW:

33 879 18 76 w. 52 lub 54.

 

Pełna treść stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/stanowisko-pkw-z-dnia-26-marca-2020-r-w-sprawie-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-w

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //