Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

herb

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bachowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Władysława Zybek Przewodniczący
2   Gabriela Medoń  Z-ca Przewodniczącego 
3   Klaudia Szewczyk-Klaja   Członek
4   Barbara Stępień Członek
5   Agata Godzik Członek
6

  Maria Łabaj

Członek
7   Grażyna Przejczowska Członek
8   Magdalena Agnieszka Rzońca   Członek
9   Krzysztof Jan Bartel Członek
10   Aleksandra Michalec Członek
11   Mariola Szewczyk Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Mirosław Szewczyk  Przewodniczący
2   Anna Czechowicz  Z-ca Przewodniczącego 
3   Michał Jakub Bąk Członek
4   Konrad Mirosław Adamik Członek
5   Konrad Godzik Członek
6

  Justyna Ewa Bachowska

Członek
7   Marcelina Ewa Byrska Członek
8   Justyna Kajfasz Członek
9   Klaudia Teresa Szewczyk  Członek
10   Ewelina Barbara Koczur Członek
11   Ewa Jolanta Gwizdała

Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Miejscu

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Józef Jan Szarek   Przewodniczący
2   Urszula Górecka  Z-ca Przewodniczącego 
3  Mateusz Stanisław Wójcik   Członek
4   Julia Patrycja Michalska Członek
5   Aneta Beata Simik Członek
6

  Katarzyna Leśniak

Członek
7    Joanna Anna Dzidek Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Spytkowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Jan Kazimierz Góral  Przewodniczący
2   Tomasz Krzysztof Rychłowski   Z-ca Przewodniczącego 
3   Angelika Anna Osoba Członek
4   Damian Górecki Członek
5   Natalia Krzystek Członek
6

  Małgorzata Barbara Czyszczoń 

Członek
7   Agata Krystian Członek
8   Emilia Maria Michalska Członek
9   Patrycja Lidia Piotrowska Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Spytkowicach

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1   Stanisława Szarek  Przewodniczący
2  Seweryn Marek Piórkowski    Z-ca Przewodniczącego 
3  Dorota Ruła Członek
4  Paulina Gawęda Członek
5  Barbara Dzidek Członek
6

 Krystian Stanisław Chlebicki  

Członek
7  Anna Domagała Członek
8  Alicja Barbara Lach Członek
9  Jacek Jan Szydłowski Członek
10  Wiesław Przystał Członek
11  Natalia Jasińska Członek

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Półwsi

  Lp.    Imię i nazwisko   Funkcja
1  Anna Barbara Gierek   Przewodniczący
2   Beata Bryła  Z-ca Przewodniczącego 
3  Izabela Ogiegło Członek
4  Karolina Brania Członek
5  Magdalena Maria Przewoźniak   Członek
6

 Wiktoria Maria Mróz

Członek
7  Krzysztof Piotr Przystał Członek

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //