Frekwencja w Gminie Spytkowice podczas wyborów do Sejmu i Senatu 2019

herb

Obwód głosowania 

Liczba osób uprawnionych

do udziału w głosowaniu 
Liczba wydanych kart
do głosowania 
Procent frekwencji 
 Bachowice  1794 1145 63,82% 
 Ryczów  2121 1276 60,16% 
 Miejsce  522 342 65,52% 
 Spytkowice i Lipowa  964 549 56,95% 
 Spytkowice  2267 1335 58,89% 
 Półwieś  424 223 52,6 % 
 Ogółem  8092 4870 60,78% 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //