Most na ul. Sosienki do remontu

DSC 4234

Pomimo trwającego okresu urlopowego gmina Spytkowice nie zwalnia tempa i rozpoczyna realizację kolejnej niezwykle ważnej dla Mieszkańców inwestycji. Tym razem mowa o rozbudowie drogi gminnej ul. Sosienki wraz z budową nowego mostu. Stosowną umowę na wykonanie zadania podpisał 11 lipca 2022 roku wójt gminy Mariusz Krystian.

W ramach inwestycji przewiduje się do wykonania: rozbudowę drogi gminnej ul. Sosienki, rozbiórkę i budowę nowego mostu na potoku Spytkowickim, budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę zjazdów, budowę mijanki oraz zamontowanie niezbędnego oznakowania. Ponadto umocnione zostaną skarpy potoku i dno cieku poprzez narzut kamienny.

Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROGBUD ze Spytkowic. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową ma wynieść 2,1 mln złotych. Co istotne, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Spytkowice pozyskała 1 155 718 zł dofinansowania.

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //