Remont mostu na ul. Sosienki zakończony

DSC 8068

"Rozbudowa drogi gminnej 470288K w km od 00+015,84 do km 00+082,00 (obiekt mostowy w km 00+057), w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice", to kolejne z większych przedsięwzięć, które można zapisać już do historii inwestycji przeprowadzonych w sołectwie Spytkowice.

Prace remontowe trwały od lipca ubiegłego roku, a zakończyły się uzyskaniem 18 stycznia br. pozwolenia na użytkowanie wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. W ramach tego zadania wykonano m.in. rozbudowę drogi gminnej ul. Sosienki, rozbiórkę i budowę nowego mostu, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, umocniono skarpy potoku i dno potoku. Zrealizowane przedsięwzięcie z pewnością zminimalizuje zagrożenie powodziowe i lokalne podtopienia, wynikające z przepływającej w tym miejscu rzeki Bachówka. 

Oficjalny odbiór inwestycji odbył się 13 lutego br. Udział w nim wzięli Wójt Gminy Spytkowice, Pan Mariusz Krystian wraz z Radnymi Rady Gminy. Prace remontowe przeprowadziło  Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROGBUD ze Spytkowic. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 129 353,59 zł. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Spytkowice pozyskała 1 155 718 zł dofinansowania.

[g=most-sosienki]

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //