Kolejne Rządowe środki dla Gminy Spytkowice!

RFRD dofinansowanie 2023

6 lutego był kolejnym dobrym dniem dla Gminy Spytkowice. Wójt Gminy Pan Mariusz Krystian uczestniczył w konferencji  prasowej w Krakowie podczas której wojewoda małopolski Łukasz Kmita poinformował, że Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki zatwierdził ostateczną listę zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 2023 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w województwie małopolskim.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania dla naszego samorządu znalazły się:

  • Remont drogi gminnej 470291K w km od 00+000 do km 00+214 (ul. Sadowa) w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice,
  • Remont drogi gminnej 470237K w km od 00+000 do km 00+195 (ul. Wiejska) w miejscowości Ryczów, Gmina Spytkowice.

W ramach pierwszego zadania, na ul. Sadowej w Spytkowicach przeprowadzone zostaną prace związane z wykonaniem robót nawierzchniowych na jezdni, remontem odwodnienia drogi, a także robót wykończeniowych do których zaliczyć można m.in.: regulację studzienek i montaż oznakowania. 

Drugie zadanie, na ul. Wiejskiej w Ryczowie polegało będzie na wykonaniu robót nawierzchniowych na jezdni, remont odwodnienia, remont przepustu, budowa pobocza, wykonanie oznakowania, jak również montaż barier na przepuście.

Całkowita wartość pozyskanego dofinansowania to kwota 430 066,89 zł, a wstępna wartość planowanych inwestycji wynosi 544 359,48 zł. Oznacza to, że środki zewnętrzne pokryją aż 80% tej kwoty. Uroczyste przekazanie promes odbyło się 24 lutego br.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //