Umowy na remont dróg gminnych podpisane

DSC 1337

W ostatnim czasie wójt gminy Mariusz Krystian podpisał umowę na wykonanie remontu dróg gminnych 470291K w km od 00+000 do km 00+214 (ul. Sadowa) w miejscowości Spytkowice, oraz  470237K w km od 00+000 do km 00+195 (ul. Wiejska) w miejscowości Ryczów. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Spytkowice.

Realizacja obu inwestycji polegać będzie, w zależności od zadania, m.in. na wykonaniu robót nawierzchniowych na jezdni, remontu odwodnienia drogi, remontu przepustu, budowy pobocza, wykonaniu oznakowania, a także regulacji studzienek.

Wartość robót zgodnie z umową podpisaną przez inwestora wyniesie dla ul. Sadowej ponad 275 tys. zł, a dla ul. Wiejskiej blisko 300 tys. zł. Należy przypomnieć, że inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

[g=podpisanie-umow-wiejska-sadowa]

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //