Drogi gminne na ul. Sadowej w Spytkowicach i ul. Wiejskiej w Ryczowie odebrane!

112

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, stan dróg na terenie gminy Spytkowice zauważalnie poprawił się, co przekłada się na lepszą jakość transportu i komunikacji. Dzięki konsekwentnym działaniom gminy i inwestycjom w infrastrukturę drogową, Mieszkańcy cieszą się lepszymi warunkami podróżowania.

18 lipca br. zakończył się kolejny etap remontu dróg gminnych. Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian wraz z Kierownikiem Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Markiem Opyrchałem, Radnymi Rady Gminy Spytkowice oraz Sołtysami poszczególnych miejscowości, oficjalnie odebrał wyremontowaną ul. Spokojną w Spytkowicach i ul. Wiejską w Ryczowie.

W ramach pierwszego zadania, na ul. Sadowej w Spytkowicach przeprowadzone zostały prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, remontem odwodnienia drogi, a także robót wykończeniowych do których zaliczyć można m.in.: regulację studzienek i montaż oznakowania.

Drugie zadanie, na ul. Wiejskiej w Ryczowie polegało na położeniu nowego asfaltu na drodze, remoncie odwodnienia, remoncie przepustu, budowie poboczy, wykonaniu oznakowania, a także montażu barier na przepuście.

Realizacja tej inwestycji wyniosła blisko 600 tysięcy złotych i została wykonana przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD ze Spytkowic. 80% wartości zadania zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego pozyskaliśmy dotację w wysokości 430 066,89 złotych.

[g=wiejska-sadowa-odbior]

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //