Trwają prace przy remoncie drogi na ul. Siennej

20231026 143401

Trwają zaawansowane prace przy remoncie drogi na ul. Siennej w Ryczowie. Na chwilę obecną wykonano remonty rozbiórkowe i ziemne, roboty związane z wykonaniem i profilowaniem podbudowy, remont odwodnienia drogi oraz wykonano warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Aktualnie trwają prace wykończeniowe.

Zadanie pn.: "Remont drogi gminnej 470253K (ul. Sienna) w km od 00+000,00 do km 00+170,00 w miejscowości Ryczów, Gmina Spytkowice" realizowane jest przy wsparciu finansowym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina Spytkowice pozyskała 233 028, 00 zł dofinansowania.

[g=prace-przy-remoncie-drogi-siennej]

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //