Odbiór końcowy remontu ul. Siennej w Ryczowie

DSC 8368

Dobiegł końca remont ul. Siennej w Ryczowie. 14 listopada 2023 roku odbioru robót dokonali, w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru, pełniący funkcję wójta gminy Krzysztof Byrski oraz inspektor Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Sławomir Hupert.

Projekt pn.: "Remont drogi gminnej 470253K (ul. Sienna) w km od 00+000,00 do km 00+170,00 w miejscowości Ryczów, Gmina Spytkowice" obejmował szeroki zakres modernizacyjny - od nowej nawierzchni asfaltowej po kompleksowy remont odwodnienia drogi, przepustów i prac wykończeniowych.

Inwestycja była możliwa dzięki przekazanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt prac wyniósł ponad 360 tysięcy złotych. Wykonawcą robót była firma PUHT Wikos Fresh z Wygiełzowa.

[g=odbior-ulica-sienna]

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //