Odbiór końcowy remontu ul. Szyszkowskiego

DSC 2509

Dobiegł końca remont ul. Szyszkowskiego w Spytkowicach. 3 czerwca 2022 roku odbioru końcowego robót dokonali w obecności przedstawiciela wykonawcy i inspektora nadzoru wójt gminy Mariusz Krystian oraz inspektor Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Sławomir Hupert.

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej 470306K na odcinku I – w km od 00+000 do km 01+223, na odcinku II – w km od 01+240 do km 01+306, na odcinku III – w km od 01+311 do km 01+554 w miejscowości Spytkowice. Podczas realizacji prac przeprowadzono roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy, roboty brukarskie, roboty związane z remontem odwodnienia drogi i roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Ponadto wykonano pobocza i zamontowano oznakowanie.

- Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powstał piękny, ponad 1,5 km odcinek drogi, który jak mi wiadomo cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród spacerowiczów, rowerzystów i miłośników rolek. Także Mieszkańcy ul. Na Stawach mogą się cieszyć z tego remontu. Zyskali bezpieczną drogę do centrum, omijającą DK 44 – komentuje wójt Mariusz Krystian.

Wartość inwestycji wyniosła 612 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina Spytkowice pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 385 402 zł.

 

[g=Remont-Szyszkowskiego-2022]

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //