Nowe oblicze ul. św. Katarzyny

1

Zakończyliśmy remont ul. św. Katarzyny w Spytkowicach. To ostatnia droga odnowiona w roku 2020. Prace na ulicy zakończono tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a jej odbioru technicznego dokonano 29 grudnia.

Zadanie polegało na rozebraniu istniejącej nawierzchni, wzmocnieniu podbudowy, cząstkowym remoncie nawierzchni chodnika i wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Ponadto przeprowadzono regulację pionową studzienek kanalizacyjnych i oznakowanie pionowe jezdni. Łączna długość wyremontowanego odcinka to 147 metrów. Najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD ze Spytkowic i to właśnie ta firma zajęła się realizacją prac. Stosowną umowę w tym zakresie 4 grudnia 2020 roku podpisał wójt Mariusz Krystian. Zgodnie z nią, wartość prac wyniosła 138 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, gmina Spytkowice pozyskała na powyższe prace dofinansowanie w wysokości 70% całkowitej wartości zadania. Dobry stan tej ulicy z pewnością przyda się w momencie powrotu dzieci do szkół, albowiem ul. św. Katarzyny jest jedną z dróg dojazdowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

 

[g=Remont-Katarzyny-odbior]

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //