Remont ul. Szkolnej w Ryczowie zakończony

DSC 9637

Za nami remont jednej z dwóch najważniejszych dróg dojazdowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. Oficjalnego odbioru dokonali wójt gminy Mariusz Krystian, kierownictwo Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektor nadzoru.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 470260K ul. Szkolna w Ryczowie w km 0+000 do 0+267, w ramach której wymieniono nawierzchnię asfaltową, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano istniejący chodnik oraz dobudowano blisko 200 metrów nowego. Zakres robót przewidywał m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, rozbiórkę krawężników, ułożenie rur osłonowych, montaż studzienek ściekowych oraz studni rewizyjnych. Następnie wykonano profilowanie, zagęszczenie i stabilizację podłoża, wykonano podbudowę z kruszywa, założono krawężniki na ławach betonowych oraz wykonano chodnik z kostki brukowej, a także położono nową nawierzchnię asfaltową.

Remont ul. Szkolnej wywoływał wśród lokalnej społeczności sporo emocji. Mieszkańcy zarzucali władzom gminy, że droga została mocno zawężona, przez co korzystanie z niej jest utrudnione. Warto nadmienić, że ulica została wykonana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi standardami, a zastosowane rozwiązania mają na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszym jej użytkownikom.

- Zasadniczym powodem przebudowy ul. Szkolnej było zapewnienie bezpieczeństwa pieszym, a zwłaszcza dzieciom idącym do szkoły. Gdyby chodziło tylko o samochody, zostawilibyśmy to co było, bo w zupełności wystarczało. Aktualnej szerokości drogi jest pod dostatkiem dla dwóch samochodów, należy tylko zwolnić! Zastosowane rozwiązania mają to wymusić - komentuje wójt Mariusz Krystian.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 700 tysięcy złotych, a prace wykonała firma DROG-BUD ze Spytkowic. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 464 tysięcy złotych.

 

[g=Odbior-Szkolna-Ryczow-2021]

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //