Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 1,6 miliona złotych dla Gminy Spytkowice!

RFRD grafika Spytkowice 3

Bardzo miło nam poinformować, że Gmina Spytkowice pozyskała blisko 1,6 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To najwyższa kwota, w przeliczeniu na mieszkańca, spośród wszystkich gmin z terenu powiatu wadowickiego. Środki te zostaną przeznaczone na niżej wymienione zadania:

  • Przebudowa drogi gminnej Nr 470260K ul. Szkolna w km 0+000,00 do km 0+267,37 w miejscowości Ryczów,
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 470247K ul. Brzozowa na odcinku I - w km 0+000 do km 0+414, na odcinku II w km 0+000 do km 0+115 w miejscowości Ryczów.

Zgodnie z kosztorysem realizacja tych inwestycji pochłonie blisko 2,3 miliona złotych, zatem, jak łatwo policzyć, dofinansowanie zewnętrzne stanowi aż 70% ich całkowitej wartości. To kolejny ogromny zastrzyk finansowy niezbędny dla rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kontynuacja dobrze znanego Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku, tylko do Małopolski, trafi niemal 300 milionów złotych. Łączna kwota dofinansowania, która trafi do małopolskich powiatów i gmin w 2021 roku na realizację 274 zadań, wynosić będzie 287 351 281,34 zł. Środki zostaną przeznaczone na 229 nowych zadań drogowych w całym regionie. W tym roku kontynuowanych będzie także 45 projektów wieloletnich, które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach ubiegłych.

Dofinansowanie w ramach ogłoszonych wyników dotyczy inwestycji realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne z naszego regionu w cyklu jednorocznym lub wieloletnim. Zadania zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą budowy nowych dróg, ale i przebudowy lub modernizacji już istniejących ciągów komunikacyjnych.

 

[g=RFRD-2021]

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //