Trwają prace przy budowie mostu na ul. Sosienki

DSC 5208

Trwają zaawansowane prace przy budowie mostu w ciągu ul. Sosienki w Spytkowicach. Na chwilę obecną wykonano rozbiórkę elementów betonowych obiektu, przeprowadzono wykopy fundamentowe, zabetonowano podpory most. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem szalunków oraz zbrojenia konstrukcji nowego mostu.

Zadanie "Rozbudowa drogi gminnej 470288K w km od 00+015,84 do km 00+082,00 (obiekt mostowy w km 00+057), w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice" realizowana jest przy wsparciu finansowym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina Spytkowice pozyskała 1 155 718 zł dofinansowania.

znaki strona www

DSC 5208

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //