Ul. Brzozowa - kolejna droga z nową nawierzchnią

DSC 9661

Od kilku dni Mieszkańcy dolnego Ryczowa mogą korzystać z wyremontowanej drogi tj. ul. Brzozowej. Oficjalnego odbioru zadania dokonali wójt gminy Mariusz Krystian, kierownictwo Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz przedstawiciele wykonawcy i inspektor nadzoru.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 470247K ul. Brzozowa na odcinku I - w km 0+000 do km 0+414, na odcinku II w km 0+000 do km 0+115, w ramach której wykonano nawierzchnię asfaltową oraz pobocza, przebudowano istniejące zjazdy i zabezpieczono istniejącą infrastrukturę techniczną. Zakres robót przewidywał m.in.: przygotowanie terenu pod inwestycję, roboty ziemne, ułożenie rur osłonowych, montaż studni rewizyjnych oraz przebudowę zjazdów i przepustów. Następnie wykonano profilowanie, zagęszczenie i stabilizację podłoża, wykonano podbudowę z kruszywa, założono krawężniki na ławach betonowych, a także położono nową nawierzchnię asfaltową.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 800 tysięcy złotych, a prace wykonała firma DROG-BUD ze Spytkowic. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 505 tysięcy złotych.

 

[g=Odbior-Brzozowa-Ryczow-2021]

 

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //