Ul. Szyszkowskiego - umowa podpisana

RFRD grafika 2022 3

Końcem kwietnia br. wójt gminy Mariusz Krystian podpisał umowę na wykonanie remontu ul. Szyszkowskiego w Spytkowicach. Wykonawcą robót została firma Drogbud ze Spytkowic.

W ramach zadania przewiduje się remont drogi gminnej 470306K na odcinku I – w km od 00+000 do km 01+223, na odcinku II – w km od 01+240 do km 01+306, na odcinku III – w km od 01+311 do km 01+554 w miejscowości Spytkowice, Gmina Spytkowice. Podczas realizacji prac zostaną wykonane roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy, roboty brukarskie, roboty związane z remontem odwodnienia drogi, roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania. Całkowita długość remontowanej trasy to ponad 1,5 km.

Wartość inwestycji zgodnie z umową wyniesie 612 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że na powyższe zadanie gmina Spytkowice pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 405 358 zł.

znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //