Ulica Brzozowa także w remoncie

16

W sierpniu rozpoczęły się również prace na kolejnej zaplanowanej w tym roku do remontu ulicy tj. ul. Brzozowej w Ryczowie. W ciągu pierwszych dni robót wykonywane są prace przygotowawcze i ziemne. Wykonano także stabilizację podłoża i podbudowę drogi. Wartość tej inwestycji to kwota prawie 800 tysięcy złotych. Inwestycję realizuje DROG-BUD ze Spytkowic.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 470247K ul. Brzozowa na odcinku I - w km 0+000 do km 0+414, na odcinku II w km 0+000 do km 0+115 w miejscowości Ryczów również dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 505 tysięcy złotych.

 

[g=Remont-Brzozowej-Ryczow]

 znaki strona www

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //